Beregning af solcelleanlæg

Der er mange, der gerne vil sætte sig ind i, hvordan man beregner et solcelleanlægs ydelse, hvilke solceller og invertere man skal vælge mm. Dette vil vi lave en lille gennemgang af her. I menuen til venstre skal du blot vælge det, du ønsker at vide mere om.

For de lidt mindre teknisk mindede har vi som udgangspunkt i vore beregninger benyttet gennemsnitlige månedlige klimadata fra de sidste 10 år og med forskellig tagretning og -hældning. I vinduet herunder kan du se, hvordan ydelsen fordeler sig i løbet af året på netop dit anlæg eller dit kommende anlæg. Der er i beregningerne taget højde for, at den ekstra varme om sommeren reducerer anlæggets ydeevne. Vi benytter i øvrigt præcis de samme klimadata, når vi på vore grafer over et anlægs faktiske (dataloggede) strømproduktion viser hvor godt anlægget følger den beregnede, forventede årlige ydelse. Det er nu en gang den bedste reklame at demonstrere, at vore anlæg rent faktisk yder den mængde strøm, vi beregner.

Ikke alle kan montere samtlige et anlægs solmoduler på samme tagflade. Derfor har vi lavet en facilitet, der gør det muligt at regne på modulplaceringerne på et anlæg med op til 3 forskellige samtidige tagretninger og -hælninger.

Modulfladen afgør en stor del af den samlede effekt af et solcelleanlæg. 'Syd°' angiver retningen i forhold til syd: Hvis taget vender direkte mod syd, vælges 00. Hvis det vender stik øst eller stik vest, vælges 90 og så fremdeles.

'Faktor' er en mere praktisk størrelse. Hvis der ikke er skygge og anlægget er monteret på jorden med heraf følgende maksimal afkøling af solcellerne, kan faktoren sættes til 1. Er der derimod risiko for skygge, anbefaler vi at man benytter en faktor på 0,9 eller lavere afhængig af skyggens omfang. 'Faktor' er ofte en størrelse, der er vanskelig at beregne.

Jysk Solenergi A/S  •  Savværksvej 5  •  9574 Bælum  •  Tel. 2570 1166  •  post@jysksolenergi.dk