Ved at trykke på stednavnet herunder får du statusside om netop dette anlæg. 

Prøv iøvrigt at se dette link fra Energinet.dk. Her kan I se, hvor strømmen kommer fra i Danmark. Se under 'Solceller' i skemaet - det er data fra jeres dataloggere, som er grundlaget for denne beregning.

http://energinet.dk/Flash/Forside/index.html


Jysk Solenergi A/S  •  Savværksvej 5  •  9574 Bælum  •  Tel. 2570 1166  •  post@jysksolenergi.dk