Fejlfinding på solcelleanlæg

Alle elektriske apparater og installationer kan gå i stykker - også solcelleanlæg. Hvis dit solcelleanlæg af en eller anden grund ikke producerer strøm, hvad kan du så gøre?

  

Vi vil anbefale dig følgende fejlfindingsprocedure:

 

1. Kontrollér, at din inverter fungerer normalt. Inverteren vil give besked, hvis der opstår uregelmæssigheder på solcellepanelerne (jævnstrømsiden også kaldet DC-siden) eller på din eltilslutning (vekselstrømsiden også kaldet AC-siden).

 

Har du en Delta G4 inverter (har 4 linier i displayet) gør du følgende:

 1. Følg anvisningen i den danske manual. 
 1. Gå ind i menu 416 og aflæs/notér PV1 spænding og strøm. Hvis den er under 10V, kontrollér da om DC afbryderen i bunden af inverteren er på ON.
 1. Gå ind i menu 41B og aflæs/notér ISO, der skal ligge på ca. 2.000 kOhm. Hvis den er under 1.000 kOhm, har inverteren sikkert givet en ISO advarsel og du bør kontakte firmaet, som har monteret dine paneler og udført kabelføringen.
 1. Gå nu ind i menu 640 og notér tid og dato samt hvilken fejl, der har været.
 1. Gå ind i menu 620 - Intern log.
 1. Dit ordrenummer eller fakturanummer
 1. Serie nummer på din(e) inverter(e)
 1. Type af inverter.
 1. Antal paneler og type
 1. AC spændning udlæst fra menu 412
 1. DC spænding og strøm fra menu 416
 1. ISO fra menu 41B
 1. Fejlkoder med dato fra menu 620
 1. Fejl fra menu 640

 

2. Hvis anvisningerne herfra ikke hjælper, da gå ind i menu 412 og aflæs/notér L1-spændingen. Her skal du kunne aflæse et tal mellem 210 og 255V. Hvis L1-spændingen f.eks. er under 10V, skal du kontrollere din sikring og HPFI samt forbindelsen til inverteren. Kontrollér også, om elværket har afbrudt strømmen til dit hus.

 

3. Hvis der er strøm i huset og HPFI er i orden, skal du prøve at sætte DC afbryderen i bunden af inverteren i OFF position, dvs. slukke for inverteren. Er der stadig ikke lys i displayet i inverteren, kontakt da elektrikeren. Er der stadig lys i displayet på inverteren og er der stadig under 10V i menu 412, fortsæt da med at notere dine aflæsninger i de følgende menuer og kontakt Jysk Solenergi - altså:

 

1. Her skal du notere tid og dato samt hvilken fejlnummer, der har været på det sidste.

2. Fejl 100 betyder normal

3. Fejl 144 betyder, at der er kommet flere fejl i loggen, så kig efter og notér de andre fejl.

4. Fejl, hvor de 2 sidste cifre er over x31, er advarsler om, at inverteren har registreret interne og eksterne målinger, som ikke er normale. Disse fejl forsvinder som regel selv igen.

5. Fejl, hvor de 2 sidste cifre er under x32, er interne fejl i inverteren, MEN hvis de forekommer om morgenen og aftenen, hvor solen går hhv. op og ned, vil disse fejlmeddelelser narturligt forkomme, da solcellerne ikke leverer effekt nok til at drive inverteren.

6. Notér alle fejl og tider fra dagsperioden.

7. Fejl, hvor første ciffer er 2xx, er fejl og advarsler, som vedrører DC siden. Det betyder, at der skal søges efter fejl på solcellesiden (DC) af inverteren.

8. Fejl, hvor første ciffer er 3xx, er fejl på AC siden. I dette tilfælde skal der søges fejl på sikringer, relæ og ledninger fra inverter til elinstallation samt evt. på selve elinstallationen.

9. Fejl, hvor første ciffer er 4xx, er fejl, hvor elnettet har været ustabilt.

 

Hvis intet af overstående har hjulpet dig, så kontakt Jysk Solenergi og oplys i den forbindelse følgende:

 

Hvis du har mulighed for det, er det en meget stor hjælp i fejlsøgning og -retningen, hvis du i menu 300 kan “oprette rapporter” på en USB nøgle og efterfølgende sende dem med en email til os med de filer, der genereres.

 

Hvis det viser sig, at der er fejl på inverteren, får vi producenten (Delta) til at sende dig en ombytningsinverter. Delta betaler porto og du skal sørge for at den defekte inverter sendes retur til Delta. Fragtomkostningen herfor betales af Delta. Husk at notere nummeret på fragtbrev, når du sender den defekte inverter retur. Det er dit ansvar at have dokumentation for at inverteren er sendt retur. Sikrer du dig ikke dette, vil du blive faktureret for en ny inverter.