Hvad gør jeg, hvis jeg har en reklamation?

 

Normalt er der 1 års garanti og 2 års reklamationsret på alle varer iflg. dansk købelov.

Flere varer er dog dækket af en noget længere fabriksgaranti, og eks. har Ulica solceller generelt en produktgaranti på 10 år, samt en ydelsesgaranti på hhv. 12 år med 90% ydelse og 25 år på 80% - alle garantier er fabriksgarantier. Yderligere har de fleste solcellefabrikanter en såkaldt genforsikring af deres solceller gennem et internationalt forsikringsselskab, eks. Zürick eller Chubb. Disse selskaber vil give en forsikringsgaranti på fabrikkens vegne, dog på maks. 1 år frem, dvs. i den periode, solcellefabrikken har betalt sin forsikringspræmie. Se nedenfor, hvad det betyder.

Alle garantier er iøvrigt betinget af, at alle dele er normalt vedligeholdte, og at der ved f.eks. korrosion af materialer er foretaget udbedringer. Ligeledes skal invertere tilses og vedligeholdes, så de ikke eks. bliver varme ifm. støv og at der ved eks. lynnedslag, eller anden udefra kommende skade, sker anmeldelser til fjeres orsikringsselskab. Se iøvrigt under vores Handelsbetingelser under Garanti.

Garantiforlængelse vedr. Delta invertere

Delta Solivia invertere har som udgangspunkt 5 års fabriksgaranti, men du kan som kunde gå ind på producentens hjemmeside (www.solar-inverter.com/en-GB/718.htm) og opnå 10 års fabriksgaranti. Det er ikke muligt længere at opnå ekstra 5 års fabriksgaranti på Solivia invertere. Denne ordning er udløbet. Nåede du ikke selv at forlænge fabriksgarantien med +5 år og har modtaget certificatet herpå, er der kun de oprindelige 5 års fabriksgaranti. Der er mulighed for at købe en ombytningsinverter, som har 12 måneders garanti. Vi foreslår dog at købe en ny Delta RPI inverter, som koster lidt mere end en ombytning (swap), men her får du til gengæld 5 års fabriksgaranti, og mulighed for at tiltegne ekstra 5 års fabriksgaranti, til ialt 10 år. 

Deltas RPI invertere har en merpris for garantiforlængelse eks. kun ca. 700 kr. for en H3 RPI). Det er faktisk ret lang garanti for så avanceret elektronik. Generelt er fabriksgarantierne på solceller og invertere fantastisk høje, og man finder reelt ikke andre steder garantier, som er så høje. 

Hvad gør jeg ved fejl?

Delta Solivia invertere: Hvis der detekteres fejl på en Delta inverter, kan du henvende dig til Delta og få hjælp til, hvad du skal gøre. På deres hjemmeside www.solar-inverter.com/en-GB/718.htm og vælg 'Online Replacement request', her skal du udfylde deres formular og dermed få en ombytnings inverter - det er en såkaldt RMA. Du kan også ringe på Deltas hotline, telefon 8025 0986 og spørge Deltas konsulenter om hjælp.
Men de er generelt ikke gode til at tage telefonen her - det er bedre at maile konsulenterne på: support@solar-inverter.com eller support.danmark@solar-inverter.com - skriv på engelsk. Se deres betingelser her: www.solar-inverter.com/en-GB/771.htm

Delta datalogger: Hvis der konstateres fejl på en af Deltas Gateway dataloggere, skal du udfylde skemaet på www.solar-inverter.com/en-GB/914.htm, hvor du på side 2 blot vælger Solivia Gateway. Delta sender efterfølgende en bekræftelse på mail, og senere får du mail om, at der er en ny undervejs. Du skal så returnere den defekte, men de papirer og oplysninger kommer alt sammen med den nye datalogger. Du kan også ringe på Deltas danske telefon 8025 0986 og spørge Deltas konsulenter om hjælp. Men de er generelt ikke gode til at tage telefonen her - det er bedre at maile konsulenterne på: support@solar-inverter.com eller support.danmark@solar-inverter.com - skriv på engelsk. Se deres betingelser her: www.solar-inverter.com/en-GB/771.htm

Ulica solceller: Hvis der konstateres fejl på Ulica solceller som er dækket af fabriksgarantien, kan du kontakte fabrikkens hotline på telefon +86 574 28828975 (der tales fint engelsk) og evt. på deres tyske kontor på +49 797121245. Du kan også skrive mail på: sales@ulsolar.com.cn 


Generelt vedr. garantier, fabriksgarantier, forsikring/genforsikring af solceller

Der er en del misforståelser om, hvordan forsikringssystemet generelt er skruet sammen. Som udgangspunkt er alle garantier, både produkt- og ydelsesgarantier, udstedt af producenten som fabriksgarantier, og ikke af andre, endsige forsikringsselskaber, danske som internationale. Det betyder, at hvis der sker noget med et solcellepanel inden for garantiperioden, så er det producenten (fabrikken), der går ind og erstatter evt. produktionsfejl eller ydelsesnedgang - uden om forsikringsselskabet. Hvis producenten har lukket, vil genforsikringen tage over og dække i det år, hvor præmien er betalt af producenten.

Normen er, at alle forsikringsselskaber ikke forsikrer mere end 1 år ad gangen, og det gælder også for solcelleindustrien. Så når der tales om en 'forsikring' af solcellerne, betyder det i praksis, at solcellerne er forsikret gennem forsikringsselskabet (både produkt- og ydelsesmæssigt) 1 år frem maksimalt, hvis producenten af en eller anden grund ikke har betalt den årlige præmie - dvs. 1 år frem fra den dato, præmien er betalt. Hvis ikke producenten betaler sin årlige præmie til forsikringsselskabet, ja så er der ingen dækning på solcellerne. Det betyder jo så, at det er meget vigtigt, at det er en solid virksomhed bag, og som man har tillid til også er på markedet i lang tid fremover.

Vi har set mange eksempler på, at fabrikker i eks. Kina lukker grundet krisen i den store verden, og det har fået alvorlige følger for de slutkunder, som troede verden var velforvaret i 25 år frem. Så det er vigtigt at se sig godt for.

Vores solcelleleverandør Ulica Solar er meget solidt funderet og er en stor spiller på markedet, og er under Shanshan Group Co.,Ltd.