Montering af solcelleanlæg

Generelt omkring montage af solcelleanlæg og installation af invertere mv.

Vi får en del henvendelser omkring montager af solcelleanlæg. Her følger lidt om de generelle regler og vilkår, som Jysk Solenergi arbejder efter.

Jysk Solenergi er leverandør af selve solcelleanlægget, herunder solceller, inverter og alt vedr. dele til montering. Uanset om det er til fladt tag, tagsten eller eternit. 

Selve montagen og el-installationen af solcelleanlæg har Jysk Solenergi ikke noget at gøre med. Vi formidler en kontakt til forskellige montører og el-installatører, som kunden enten selv kontakter eller som kontakter kunden direkte. Montører og installatører er selvstændige, momsregistrerede virksomheder uden tilknytning til Jysk Solenergi, hvorfor de også selv fremsender faktura direkte til kunden efter udført arbejde. Montører og installatører oppebærer i sagens natur derfor selv garantien for det udførte arbejde.

Jysk Solenergi kan ikke gå ind i de aftaler, der måtte være mellem kunden og de forskellige montører og installatører. Vi har ofte i vores tilbud lavet en beregning på, hvad en normal montering forventeligt vil koste - ud fra de oplysninger, vi har modtaget fra kunderne. Afviger disse oplysninger fra de relle forhold, vil der selvfølgelig forekomme en difference i afregningen fra montørerne. Montørerne bør, inden arbejdet sættes i gang, oplyse om monteringsprisen er korrekt, eller kunden bør spørge ind til montøren, om alt er som det skal være, for at undgå misforståelser. Afvigelser fra de anslåede montagepriser er uvedkommende for Jysk Solenergi.

Vore beregninger af antal monteringsdele er foretaget ud fra en gennemsnitlig, normal montage, og der vil i mange tilfælde være afvigelser herfra. Skulle der være for mange dele leveret med anlægget, kan kunden altid få pengene tilbage for de overskydende dele. Kunden skal blot selv sørge for at returnere de ubrugte og ubeskadigede varer til Jysk Solenergis lageradresse, hvorefter varerne krediteres og vi overfører pengene. Ved eks. for meget leveret solarkabel, vil der dog være en minimums længde på 30 meter, da vi ikke kan tage kabelrester tilbage.
Alternativt, hvis der er for få monteringsdele leveret, vil kunden få en ekstra regning på disse dele. Kunden betaler derfor ikke for mere, end de reelt har brugt. Tjek evt. selv antal mm sammen med montørerne, så alle er enige.

Når Jysk Solenergi fysisk har leveret solcelleanlægget hos kunden, har vi overholdt vores del af aftalen, og kunden skal betale for solcelleanlægget senest ved levering, som aftalt i tilbudet. Uanset om anlægget er monteret og tilsluttet elnettet eller ej, så har Jysk Solenergi krav på betaling for de leverede varer. Betaling kan ske med banknoteret check, bevis for bankoverførsel og ved mindre anlæg også med kontanter. Er der ikke betaling klar ved leveringen, vil anlægget blive taget med retur. Herefter kan kunden betale via bankoverførsel og når betaling er registreret vil anlægget blive sendt med fragtmand, mod betaling for fragt.
Det har givet anledning til en del diskusion med kunder, som ikke ønsker at betale, før anlægget er sluttet til elnettet og sat i drift. Der kan, i flere tilfælde, gå flere måneder fra modtagelsen og til anlægget reelt ønskes monteret, og det kan Jysk Solenergi i sagens natur ikke deltage i. 

Jysk Solenergi har dygtige folk ansat. Herunder en bygningsingeniør, som kan foretage beregninger af jeres hustag, herunder bla. styrke- og belastningsberegninger. Vi er bekendte med, at der fra Teknologisk Institut er kommet en monteringsvejledning for solceller, og vi ved, at flere forsikringsselskaber vil følge denne vejledning og lade det være et krav, at solcelleanlægget monteres efter netop disse principper. Se denne vejledning her. Det vil i flere tilfælde afkræve konkrete beregninger af jeres tag (specielt ved nyere huse), da tagene (tagspær og lægter mv) ofte er beregnet lige til grænsen, og som derfor beregningsmæssigt ikke eks. ville kunne bære vægten af solcelleanlægget. I kan altid henvende jer til bygherren og/eller få disse beregninger fra spærleverandøren. Alternativt kan Jysk Solenergis bygningsingeniør foretage disse beregninger mod betaling. Er I i tvivl, bør I spørge montørerne.

Jysk Solenergi A/S  •  Savværksvej 5  •  9574 Bælum  •  Tel. 2570 1166  •  post@jysksolenergi.dk