Følg med i, hvordan solcelleejere får nye afgifter

Der er flere ændringer i gang vedr. afgifter til solcellejere, både fra Energiministeret og fra Elselskaberne. Det rykker kraftigt ved interessen for solceller i Danmark, en interesse, der i forvejen stort set er ikke-eksisterende efter indførelsen af time-nettoordningen blev indført.
Oveni kommer der nettariffen, som solcellejere var fritaget for (en del af forhold, som skulle være med til at fremme solceller i Danmark), og yderligere kommer der nu en årlig ekstraregning til solcellejere for at bruge elnettet (også en del af forhold, som skulle være med til at fremme solceller i Danmark). I realiteten er der tale om love og regler, som indføres med tilbagevirkende kraft, som vi efterhånden er vant til, når det drejer sig om solceller. 
Se følgende links til bla. Ingeniøren.dk:

http://ing.dk/artikel/nu-er-det-afgjort-solcelleejere-mister-rabat-167364

http://ing.dk/artikel/vild-forvirring-om-elafgift-solcelleejere-167307

http://ing.dk/artikel/elselskaber-beroliger-vi-ponser-ikke-pa-stor-ekstraregning-solceller-134999

http://ing.dk/artikel/regelcirkus-faar-85-pct-af-landets-kommuner-til-droppe-nye-solcelleanlaeg-172830

http://ing.dk/artikel/solcellebranchen-uhyre-komplicerede-regler-stiller-store-krav-til-solcelle-ejerne-173977

http://ing.dk/artikel/kronik-regeringen-blokerer-solcellerne-174814

 

Nyt: 12.05.2015:

Tesla har udviklet et batterisystem til solcelleejere

For solcelleejere, der er under den nye time-nettoordning, kan det måske være en ide at se nærmere på denne batteripakke. Kommer måske sent på året til Danmark, vi kender ikke prisen i DK, krav til installation osv. Men ret interessant, da batteritypern er lithium-ion.

Se mere på dette link: http://www.bolius.dk/gem-stroem-fra-solceller-med-nyt-batteri-fra-tesla-27600/?utm_source=bolius-nyhedsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=BN19tir

 

Fejlmelding ifm. lynnedslag

Har du en fejl på inverteren kan du gå ind på Delta's hjemmeside og selv fejlmelde inverteren:
www.solar-inverter.com/en-GB/772.htm

Der har været nogle fejlmeldinger på invertere pga lynnedslag. Tjek evt. om jeres HFI-relæ til solcelleanlægget er slået fra. Har relæet været slået fra og anlægget ikke går i gang efter genstart, kan du prøve at genstarte systemet ved at slukke for inverteren og derefter HFI-relæet og herefter tænde HFI-relæ og så inverter. Kommer der fejlmelding i displayet vil det sansynligvis være en skade fra lynnedslag og du skal melde skaden til din forsikring. Noter fejlkoderne samt serienummeret på din inverter, og send det til os på mail, hvis vi skal hjælpe jer med fejlen.

Se også webshop.jysksolenergi.dk - her kan du købe dele til dit anlæg, fx en datalogger, og vi har 12V anlæg til campingvogn, båd eller sommerhus.

 

Nyt: 9.12.2014:

Solcelleejere igen gidsler - heller ingen statsstøtte i 2014! 

Fejl og uklarheder i en afgørelse fra EU-kommisionen lægges til grund for yderligere udsættelse. Man må sætte et stort spørgsmålstegn ved energiministeren og hans embedsmænds duelighed. Se artiklen her fra Ingeniøren: http://ing.dk/artikel/dansk-stoette-til-nye-solceller-lammet-paa-ny-173025?utm_source=nyhedsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=daglig

Nyt: 9.12.2014:

Nye regler bremser kommunale solceller

Nye regler for opsætning af solceller på kommunale bygninger har fået 85% af landets kommuner til at opgive planer om solcelleanlæg. Ny Momentum undersøgelse udstiller regeringens mere end tåbelige regelsæt indenfor solceller. Læs hele artiklen fra KL her: www.kl.dk/Momentum/momentum2014-22-2-id169759/?n=0 

Nyt: 1.12.2014:

Endelig kan solcelleejere få deres statsstøtte!

EU har sagt god for dansk PSO-ordning. Klimaministeren er blevet enig med EU-kommisionen om PSO-støtten til grøn strøm.

Efter flere måneders tovtrækkerier har EU-Kommissionen formelt godkendt indretningen af den danske PSO-afgift. Se pressemeddelelse fra Klimaministeriet.

EU-Kommisionen har godkendt det danske PSO-system, som betaler støtten til grøn strøm fra bl.a. vindmøller og solceller, for 2015 og 2016. Det betyder ifølge Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, at hovedparten af de aftalte støtteordninger vedrørende sol- og vindenergi sættes i kraft, og at lempelser i de grønne afgifter på 9,8 milliarder kroner til de danske virksomheder, som er en del af vækstpakken, gennemføres.

Godkendelsen fra EU-Kommissionen, hvis nærmere indhold forventes offentliggjort inden længe, betyder, at de solcelle-/vindmølleejere og virksomheder, som ikke har kunnet få behandlet deres  sager om fuld støtte og derfor har befundet sig i en venteposition, nu kan se frem til en afklaring.

Nyt: 12.10.2014:

Beretning til Statsrevisorerne om ændringen af støtten til solcelleanlæg

Læs her beretningen fra Rigsrevisionen (sept. 2014) om, hvad der ligger bag den ændrede støtteordning til solcelleanlæg, med historik og tal, der skal godtgøre ordningen. Go' fornøjelse.

http://www.rigsrevisionen.dk/media/1999812/aendringen-af-stoetten-til-solcelleanlaeg.pdf

Nyt: 21.11.2013:

Fejlstrømsrelæ klasse A eller B - har du det rigtige?

Lige nu verserer der er del debat omkring solcelleanlæg, der kan have et forkert fejlstrømsrelæ installeret i forb. med invertere.

For at mane al tvivl til side, så er alle Siemens og Delta Solivia invertere fra Jysk Solenergi sikrede, og I kan sove roligt om natten. Problematikken drejer sig om, hvilket fejlstrømsrelæ, der er korrekt til jeres invertere, og det drejer sig om enten et klasse A fejlstrømsrelæ (det almindelige HPFI relæ) eller et klasse B fejlstrømsrelæ. Alle invertere, der ikke har det, man kalder galvanisk adskillelse, skal have et klasse B fejlstrømsrelæ installeret efter inverteren. Alle invertere, der er transformerbaserede, er galvanisk adskilte, og skal derfor ikke have monteret et klasse B fejlstrømsrelæ. Alle invertere, der ikke er transformerbaserede, skal derfor have større sikring gennem et klasse B fejlstrømsrelæ. 

Og som sagt er alle Solivia invertere galvanisk adskilte, så I er sikrede!

For at forklare problematikken på en enkelt måde, så kan en ikke galvanisk adskilt inverter sende en lille jævnstrøm ud til fejlstrømsrelæet, og hvis det er et klasse A fejlstrømsrelæ, der er installeret, vil dette relæ kunne gå i mætning (af jævnstrømmen) og vil herefter ikke virke. Det betyder i værste fald, at hvis relæet er gået i mætning, vil klasse A relæet ikke kunne slå fra, hvis der f.eks sker en kortslutning i huset. Et klasse B fejlstrømsrelæ vil ikke gå i mætning og vil derfor fungere normalt og afbryde strømmen ved kortslutning.

Nyt: 12.08.2013:

Juli var strålende for solenergien

Produktionen af solenergi var rekordhøj i sommerferien. Med 296 timer var juli den næstmest solrige julimåned nogensinde.

Læs hele artiklen på Energinets hjemmeside:  http://energinet.dk/DA/El/Nyheder/Sider/Juli-var-straelende-for-solenergien.aspx

 

 

Nyt: 11.06.2013:

Store anlæg på tage også gjort umulig

Efter muligheden for jordbaserede anlæg på op til 400 kW blev 'fjernet' (= gjort økonomisk urentabel) i marts, blev det samtidig klargjort, at man fra Lidegaards og forligsparternes side kun vil have store anlæg på tagflader. Og efter igen - nu for 3. gang - at have sat alle kræfter igang med at få det til at passe ind i vores overlevelse som solcelleleverandør, blev det også stoppet. Fremover vil anlæg, der har en installeret effekt på mere end 6 kW, få 60 øre pr. kWh mod før 130 øre. Endnu et tab må branchen acceptere, uden chance for kompensation, og igen er der tale om et indgreb med tilbagevirkende kraft. Ændringerne til lovforslaget er mange og kan være vanskelige at forholde sig til.

Se ændringsforslagene her (paradoksalt nok hedder lovforslaget 'Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi): https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152370

 

Nyt: 11.06.2013:


Straftold på kinesiske solceller og solpaneler er nu indført


Med virkning fra den 6. juni 2013 og frem til 6. august 2013 pålægges der en fast straftold på kinesisk producerede solceller på 11,8%. Efter denne skæringsdato sættes straftolden i gennemsnit 47,6%, men vil i realiteten afhænge af, hvor stor en kinesisk statsstøtte, man i EU mener der er på de foskellige kinesiske fabrikanter. Så straftolden kan komme meget højere op.

Nyt: 20.03.2013:

Så fik Lidegaard også sat en stopper for jordbaserede anlæg!

Ikke nok med, at solcelle-branchen er hårdt ramt af alle de overgreb, Martin Lidegaard kom med i november sidste år (plus de forestående toldbarrierer overfor kinesiske solceller, der har smadret solcellebranchen i hele EU), så fremlægger han idag en såkaldt 'justering' (læs: begrænsning) af den nye energilov. Det er åbenbart kommet som et chock for Lidegaard, at den nye lov, som netop har til hensigt at fremme store anlæg, rent faktisk fremmer store anlæg. Nu er alle anlæg, der monteres på terræn, definitivt sat ud af spillet fra og med idag, hvor afregningsprisen med et tryllegreb sættes ned fra 130 øre til 60 øre (i 10 år, herefter 40 øre i 10 år). Og 6 kW reglen er atter indført på visse anlægstyper. Det handler overordnet om, at hvis gevinsten ser ud til at blive for stor, ja så laver vi bare loven om! Intet handler mere om grøn energi i Danmark, kun om der er en for stor fortjeneste eller ej. Tragisk.

Det ser ikke ud til, at Danmark får større solcelleanlæg nogensinde, som bla. i Tyskland, da det iflg. Lidegaard ikke må være med økonomisk incitament. Gad vist hvorfor vindmøllerne er sat op? Mon ikke de alle over en kam er sat op udelukkende med kommercielle hensigter? Det er sikkert ikke af samfundshensyn. Men det er tilsyneladende noget andet, når det handler om solceller....

Se lovændringen her: www.kemin.dk/da-dk/nyhederogpresse/pressemeddelelser/2013/sider/lovenomsolcellerbliverjusteret.aspx

Her en tabel over de nye regler: En tabel over den foreslåede afregning til forskellige anlægstyper

Kære solcelle-interessenter. Vi er meget kede af det på jeres vegne! Alle I kunder, som vi gennem de seneste 4 måneder gratis har lavet forarbejde for, holdt møder, lavet tegninger, tilbud og beregninger, besigtiget jeres jorde, diskuteret muligheder igen og igen - og alle I, der har investeret i udarbejdelse af lokalplaner, underskrevet uopsigelige kontrakter på jordleje i 30 år, lavet aftaler med el-selskaber om kabelføring, transformerkøb og -installering, underskrevet købskontrakter på solcelleanlæg osv osv - I må desværre anse alle møjsommelighederne for totalt spildte.

Og alle os solcelle-virksomheder, der mente at have fundet frem til en fornuftig mulighed for at holde os in business, må også sige farvel til store anlæg, må se frem til massive tab, og se om vi kan slippe helskindet ud af de aftaler, vi har lavet med vore solcellefabrikanter, inverterleverandører osv, og håbe på, at vi kan få lov at returnere de bestilte containere, invertere mv.

 

 

Nyt: 08.03.2013:


EU vil indføre en straftold på kinesiske solceller og solpaneler


Man har fra EU's side indledt en anti-dumping toldsag mod kinesiske solceller. Sagen er udfra en formening om, at der er statsstøtte til produktion/export af solceller i Kina, hvorfor der vil komme en reaktion fra EU.

Den 6. juni i år fremlægges sagen i EU, og der tales om en anti-dumping told på 30-60% på solceller solgt efter denne dato. Yderligere har man en option på 3 måneder, hvor man kan påføre denne straftold med tilbagevirkende virkning. Dvs at solceller og solpaneler, der er indfortoldet efter den 5. marts i år, kan risikere at få pålagt en toldafgift.

Ikke mange i branchen tør spå om udfaldet, og ikke mange tror på, at denne straftold indføres med tilbagevirkende kraft. Uanset hvad, så påfører det en helt uoverskuelig virkning på solcellevirksomheder i hele Europa, og selvsagt også danske virksomheder. Ingen tør investere i kinesiske solceller med udsigt til en evt. merpris på 30-60%. EU er allerede begyndt at registrere solcelleprodukter importeret fra Kina.

Efter Lidegaards ændring af den tidligere netto-ordning har der været særdeles vanskelige vilkår for branchen i Danmark. Mange solcellevirksomheder er allerede lukket og mange er på vej. Rigtig mange medarbejdere er fyrede og mange flere vil blive det. Og de går alle direkte på dagpengeordninger. Udsigterne i Danmark er ikke gunstige og med den nye EU anti-dumping sag mod Kina, vil det komme til at se meget umuligt ud, hvis der ikke straks foretages lempelser. Det her er ikke noget, man kan 'markedsføre' sig ud af, som Lidegaard mener.

Sagen er, at Kina er verdens største producent og eksportør af solceller og -paneler, og derfor vil det få en meget stor betydning - faktisk går 80% af deres solcelleeksport til EU. Tyskland snakker allerede om en arbejdsløshed på mellem 175-200.000 - altså bare i Tyskland - hvis denne straftold gennemføres. Vi er i gang med at undersøge markedet for andre solcelleproducenter, som kan opfylde vores krav. Der er mange andre muligheder, f.eks fra Indien, Korea, Canada, Tyskland, Norge mfl, men generelt er de en del dyrere end de kinesiske, ofte så meget dyrere, at vi ligeså godt kan beholde vore nuværende leverandør og acceptere straftolden. Eneste udkomme er en dyrere slutpris, som vil komme under alle omstændigheder. Og er EU sikker på, at det så kun er Kina, der yder statsstøtte. Hvad med Indien, Korea, Japan? Er der her lempelige statsgaranterede grønne lån til industrien, ja så skal der også indføres told-bekyttelsesmur her.

Nu er alle vel ikke så blåøjede at tro, at hvis man indfører en straftold på kinesiske solcelleprodukter, at så vil alle pludselig kun købe europæisk producerede solceller - fra nogle ganske få producenter? Nej, man vil igen søge til lavtlønsområder.

Vi er principielt imod al statsstøtte, og hvis der reelt er statsstøtte på kinesiske produkter, så skal det undersøges og der skal komme en fornuftig løsning, men fakta er, at ingen ved om der reelt er statsstøtte eller ej, og i givet fald i hvilken form. Hvis det f.eks. drejer sig om en form for grønne erhvervslån til solcelleproducenter, så er det helt malplaceret - disse findes også i mange andre lande. Vi har daglig kontakt med vores solcelleleverandør og følger sagen tæt. Men at man tager en hel branche i Danmark (og EU) som gidsel, ved at kunne gennemføre straftolden med tilbagevirkende kraft, er totalt uacceptabelt, og vi må på det kraftigste opponere mod det. Specielt når vi ikke en gang ved om der reelt eksisterer en påviselig statsstøtte.

 

Nyt: 02.01.2013:


Staten vasker sort strøm hvid


Som kommende solcelleejer vil man, ifølge det nye energilovforslag, komme til at betale fuld CO2-afgift + moms af den solcellestrøm, man selv har produceret på sit solcelleanlæg. Solceller producerer som bekendt CO2-fri strøm.

Når man som solcelleejer lægger den strøm, som man ikke selv kan nå at forbruge, ud på elnettet (mest om sommeren), vil staten naturligt få fuld betaling for den, idet denne strøm typisk bliver aftaget=solgt i nærområdet. Og da aftagerne betaler normal dagspris for de kWh, de trækker ind fra elnettet, opnår både stat og elselskab fuld betaling inkl. alle afgifter for strøm, de ikke selv har produceret.

Iflg. den nye energilov vil man som solcelle-strømproducent skulle betale fuld dagspris for al strøm, man trækker ind fra elnettet. Heri er indeholdt fuld CO2-afgift.

Mange solcelleejere har valgt at investere i et solcelleanlæg netop grundet den CO2-frie elproduktion, men de vil med denne lov ikke få afgiftsfritagelse herfor - den scorer staten som nævnt. Det kan vel ikke være hensigtsmæssigt, eller lovligt, at staten modtager CO2-afgift for den CO2-fri strøm, man som solcelle-strømproducent har produceret? Den burde vel rettelig tilgå den solcelleejer, der har investeret i solcelleanlægget? Dvs. de antal kWh, solcelleejeren har lagt på elnettet, burde selvfølgelig købes tilbage uden CO2-afgift.

 

Eksempel: Betaling for den strøm, man som solcellejer lægger ud på elnettet, afregnes i 2013 med 130 øre pr. kWh. I 2014 er afregningen 117 øre pr. kWh. I 2015 endnu mindre.

Lægger solcelleejeren eks. årligt 4000 kWh ud på elnettet som overskudsstrøm, vil solcelleejeren i 2013 modtage 4000x1,30 kr. = 5200 kr. som betaling.

Staten og elselskabet modtager for samme mængde strøm - som de altså har fået gratis - 4000x2,11 kr. = 8440 kr. De 2,11 kr. er anslået dagspris pr. kWh. Differencen, 8400-5200 = 3240 kr., er således en overpris, som stat og elselskab indkasserer.

 

Når man som solcelleejer senere vil trække sine egenproducerede 4000 kWh overskudstimer tilbage til forbrug, betales fuld dagspris for dem, altså 8440 kr.


Konsekvens:

Staten og elselskaberne indkasserer for de 4000 kWh: 8440x2 minus 5200 kr. = 11.680 kr.

Der svarer til 2,92 kr. pr kWh, igen svarende til en overpris på 38 % ift. dagsprisen. I 2014 og fremover vil overprisen blive højere grundet lavere kWh-afregning og forventet højere dagspris på el.

 

Det kan vel ikke være hensigtsmæssigt, eller lovligt, at stat og elselskab fremover vil score en overpris for strøm iflg. ovenstående eksempel?

 

Eller er det blot kreativ afgiftspolitik?

 

Nyt: 20.11.2012: Vi har sendt debatindlæg, spørgsmål mv til alle energiordførere samt relevante personer i folketinget. Per Clausen fra Enhedslisten har lovet at forelægge vore spørgsmål for energiministeren:

I forbindelse med den forestående debat og lovforslag vedr. kommende ændringer i bla. afregning af solcellestrøm, så er vi temmelig frustrerede over forslaget og dets faktiske konsekvenser. Vi arbejder professionelt i solcellebranchen, og udover vore egne frustrationer over forslaget, får vi mængder af spørgsmål fra kunder, der også tydeligvis er frustrerede. Vi vil derfor gerne komme med et par inputs, der trænger sig gevaldigt på. Kommentarerne og spøgsmålene vil være relevante til på tirsdag.

1. Er det ikke korrekt, at statskassen får fuld afgiftsprovenu af den overskydende strøm, du som solcelleejer lægger ud på elnettet - typisk om sommeren?
2. Er det ikke korrekt, at statskassen får fuld afgiftsprovenu af den strøm, du som solcelleejer senere trækker ind fra elnettet og må betale fuld kWh pris for?
3. Er det ikke korrekt, at man som solcelle-strømproducent lægger CO2-fri energi ud på elnettet, men efterfølgende må betale fuld CO2 afgift (+ momsen heraf) af den strøm, du trækker ind fra elnettet?
4. Er det ikke korrekt, at elselskaberne får fuld betaling for den strøm, du som solcelleproducent lægger ud på elnettet, da strømmen bliver købt af andre forbrugere til fuld pris, typisk i nærområdet?
5. Er det ikke korrekt, at man som solcelle-strømproducent betaler fuld strømpris for den strøm, man trækker ind fra elnettet?

Konsekvenser

Hvis svaret er JA på spørgsmål 1 og 2 vil det logisk betyde, at staten får både dobbelt afgift, dobbelt moms, dobbelt CO2 afgift mv., hvilket vel under ingen omstændigheder kan være hensigten eller lovligt?

Hvis svaret er JA på spørgsmål 3 vil det logisk betyde, at man som CO2-fri strømproducent får pålagt en uretmæssig afgift, hvilket vel under ingen omstændigheder kan være hensigten?

Hvis svaret er JA på spørgsmål 4 og 5 vil det logisk betyde, at elselskaberne får dobbelt betaling for strøm, dobbelt ledningsafgift mv, hvilket vel under ingen omstændigheder kan være hensigten eller lovligt?


Nyt: 15.11.2012: Flere ændringer i det nuværende udkast på vej. Nuværende ejere får nu 20 år med den nuværende netto-ordning i stedet for de bebudede 10 år. Se artikel her fra ingeniøren.dk:

http://ing.dk/artikel/134194-ny-solcelleordning-rammer-alligevel-ikke-nuvaerende-ejere-af-solceller?utm_medium=email&utm_source=nyhedsbrev&utm_campaign=ingeftermiddag

Nyt: 15.11.2012: Der vil sansynligvis komme et standardgebyr på små VE anlæg. Læs her:

Standardgebyr for solceller

Dansk Energi har den 9. november anmeldt et nyt standardgebyr til Energitilsynet på 1.200 kr. ekskl. moms for opsætning af Mikro VE-anlæg som f.eks. solceller og husstandsvindmøller. Anmeldelsen vil fremgå af medlemsinformation nr. 77, som udsendes torsdag den 15. november 2012.

Hvis netselskaberne ønsker at gøre brug af gebyret, er det vigtigt, at de enkelte selskaber selv anmelder gebyret til Energitilsynet. Sekretariatet for Energitilsynet har endnu ikke taget Dansk Energis anmeldelse til efterretning, men selskaberne kan allerede nu anmelde gebyret under henvisning til Dansk Energis anmeldelse.

Energitilsynet skriver på sin hjemmeside, at nogle netselskaber allerede har indført, mens andre påtænker at indføre, gebyrer og abonnementsbetaling for tilslutning og drift af solcelleanlæg, der bliver opsat hos forbrugere, virksomheder m.fl. 

Indtægterne går til dækning af de omkostninger, de nye tilslutninger medfører, så de øvrige kunder i området ikke belastes med dem.  Det er derfor fornuftigt og helt i overensstemmelse med loven, når netselskaberne tilpasser deres gebyrer mv. til udviklingen, men det er væsentligt, at den slags nye metoder for fastsættelsen af betalingerne skal anmeldes og godkendes af Energitilsynet. 

Energitilsynet vil holde øje med solcellegebyrer.

 

Nyt: 15.11.2012. Regeringen får ikke flertal for Lidegaards udspil omkring solenergi 
Se artikel i JyllandsPosten her:  http://epn.dk/brancher/energi/alternativ/article4908725.ece

Nyt: 15.11.2012. Du kan læse regeringens udkast her: 

Aftaleudkast-ny-solcellestøtte og Regeringens-oplæg-til-ny-solstøtte.pdf

Nyt: 15.11.2012. Se vores indlæg i debatten her:

Hvor er hullet i statskassen?

Regeringens forslag til ændringer i solcelleafregning mangler logik.

Energibesparende foranstaltninger, man foretager i sin bolig, giver færre afgiftsgrunker til statskassen. 
Holder du op med at ryge - ditto
Skrotter du 4-hjulstrækkeren - ditto
Dyrker du dine egne gulerødder - ditto
Laver du din egen solstrøm - ditto

Sætter du energiruder i = permanent afgiftstab for statskassen.
Holder du op med at ryge - ditto
Skrotter du 4-hjulstrækkeren - ditto
Dyrker du dine egne gulerødder - ditto
Laver du din egen solstrøm - se nedenfor

Det er ikke svært at forstå, og kan ikke være anderledes. Men i disse dage er det solenergi, der må holde for med regeringsudspil til total ændring af nettoordningen.

De foreslåede ændringer vil på alle måder afføde kraftig nedgang i udbredelsen af solcelleanlæg. Der verserer en heftig debat på nettet om konsekvenserne af ændringerne, som går på forringelser på tilbagebetalingstid på op til 12 år eller mere. Yderligere vil ændringerne blive med tilbagevirkende kraft, trods Lidegaards konstante udmeldinger om det modsatte. Alle, der har købt solcelleanlæg, har i realiteten købt under falske forudsætninger. 

Solenergi derimod får staten næsten fuld afgiftdækning for, idet de kWh, du gennem overproduktion om sommeren gratis lægger ud på elnettet, bliver købt af andre forbrugere - til normal elpris inkl. alle afgifter. Dog selvfølgelig ikke af de kWh, du når at forbruge selv.
Samtidigt får elselskabet fuld dækning for de samme kWh (som de har fået gratis, idet du jo har finansieret produktionen) - indtil du selv henter din egenproducerede strøm tilbage. Det er pt en win-win-win ordning. 
Og hvor er så lige hullet i statskassen?

Hvis vi solenergiproducenter fremover, som foreslået, skal købe strømmen tilbage til fuld dagspris, så får staten logisk 2x afgifter, 2x CO2, 2x moms osv, og elselskabet ligeså! Det kan fint være hensigten - særdeles kreative grunker til afgiftskassen! Og du, som strømproducent, opnår tillige at komme til at betale CO2-afgifter for din egen CO2-frie produktion. Og vupti, så er der også afgifter på vedvarende energi. 

Så la’ da vær’ med at pille i den del af nettoordningen, som har fået fin fodfæste og reelt giver afgiftsgrunker i statskassen. Ellers må rygestopperne og tidligere 4-hjulstrækkerejere også holde for?

Lad os håbe, der ikke kommer flertal for de foreslåede ændringer. Det er at blive slået tilbage til start. Med fyringer i massevis, ikke kun i solcellevirksomhederne, men også af de 100-vis af montørhold og installatører derude. Foreløbig er der ikke flertal...

 

Nyt: 24.10.2012. Se vores indlæg i debatten her:

Statsstøtte til solenergi? En besynderlig sandhed.

 

Når et bestemt udsagn gentages tilstrækkeligt mange gange, vil udsagnet til sidst blive til sandhed.

 

Netop det må være tilfældet her. Altså at der er statsstøtte til solenergi, som tilsyneladende lige med ét er en sandhed, som bekræftes af alle landets medier, som værende ‘sandheden’. Der er statsstøtte til solenergi!

 

Landets energiminister, Martin Lidegaard, udmelder konsekvent, at der er statsstøtte til solenergi, og at den må mindskes, da solenergi dræner statskassen gevaldigt. Udtalelser (fra dr.dk/nyheder) som: “ - Vi skal sikre, at vi får mest mulig vedvarende energi for vores penge. Derfor skal vi indrette ordningerne, så der er et passende tilskud fra staten. Vi kan ikke se bort fra, at vi idag støtter solceller med mere end 160 øre per kwh, mens vind kun får omkring en femtedel i støtte, siger Martin Lidegaard.”

Alle halser tilsyneladende efter, fordi der, med det rigtige hokus-pokus-ord, kan skabes udsigt til en omgang afgiftsgrunker, omend her af noget dubiøs karakter.

 

Solceller er, inden for de seneste få år, mere end halveret i pris, og netop derfor er det ved at gå op for dansken, at det er en rimelig fornuftig investering. Har du lidt penge stukket under hovedpuden, eller lidt mønter på bankbogen, vil du opnå en hulens fornem forrentning på 15%+ (hvor du i sparekassen i dag max får 1/2% i rente plus et spark i røven). Og det er vel at mærke i herlig fravær af statssubsidier. Vi skal ikke ind på rigtige statssubsidier a la Tyskland, Frankrig, England mfl., hvor støtten til solenergi er/var på op til 4,50 kr. (0,6€) pr. kWh, garanteret af staten i 20 år op til 20.000 kWh årligt... Tænk, hvis vi gjorde det i Danmark? Nej, det bør som udgangspunkt hvile i sig selv, og det er muligt efter de store prisfald, der bla. er affødt af den internationale krise. Gad vist, om der var kommet forslag til ændringer, hvis prisen på solcelleanlæg var dobbelt så høj? Politikertendensen til at regulere via afgifter, hvis noget synes for godt, er jo et velkendt fænomen.

 

Lad os se på, hvad det er, der reelt er statsstøtte her. Investerer du som privat eks. i et 6 kWp solcelleanlæg på taget, vil man i perioder, typisk om sommeren, producere mere strøm, end huset forbruger. Man kan så, iflg. nettoordningen, ‘gemme’ de kWh, der overproduceres, ved ganske enkelt at sende strømmen ud på elnettet, og som følgelig registreres på din elmåler. Hvis vi antager, at ‘overproduktionen’ er på eks. 4000 kWh, vil du resten af året kunne genbruge dem, uden at betale for dem. Når året er omme, vil elregningen vise, hvor mange kWh du rent faktisk har trukket ind fra elnettet, og hvor mange, du har lagt ud på elnettet. Det er en god ordning.

Sagen er imidlertid den, at de 4000 kWh, du lægger ud på elnettet, ikke forsvinder ud i den blå luft, men rent faktisk bliver købt og betalt af andre forbrugere ... og de forbrugere vil selvfølgelig skulle betale deres normale elpris for de 4000 kWh ... Facit: Staten får sit fulde provenu i form af samtlige afgifter og moms, elselskaberne ligeså! Det er vel også en god ordning?

Så hvis dit solcelleanlæg eks. producerer 5000 kWh årligt, vil staten logisk få de 4000 kWh fuldt betalt med 1,60 kr. pr kWh... men naturligvis ikke for de 1000 kWh, du selv har forbrugt... Og jo, du vil selvfølgelig som investor i solcelleanlægget spare 5000 kWh om året... 

 

Men... hvor er så den statsstøtte henne? ....  Korrekt, den er der ikke! 

 

Det, der må menes, når Lidegaard udmelder statsstøtte, må reelt være den besparelse, du som solcelleinvestor opnår ved at lave din egen strøm. Den besparelse ses og mærkes som manglende provenu...  - Eller er det nettoordningen, der anses for statsstøtten? Altså det med, at du kvit og frit kan trække den strøm ned fra elnettet, som du har overproduceret og efterfølgende har lagt ud på elnettet (vel at mærke uden, at du har fået betaling for strømmen... den betaling har staten m.fl. allerede fået), og som der således allerede er betalt fuld afgift af? Kære Martin Lidegaaard, den får du svært ved at forklare til dansken.

 

Hvis vi skal inddrage sammenlignelige problematikker, så vil det eks. indebære nøjagtig samme ‘statsstøtte’, hvis du investerer i energiruder og isolering til dit hus. Her er der jo en besparelse i form af mindre energiforbrug = mindre provenu til statskassen = det Lidegaard kalder for ‘statsstøtte’. Sælger du din fede 4-hjulstrækker og erstatter den med en rigtig sparebil, er det samme problematik. Mindre afgift til statskassen! (Regn selv ud, hvor mange afgiftskroner der spares ved et mindre brændstofforbrug på f.eks. 1000 l pr. år) Og hvis du dyrker dine egne gulerødder, så støtter staten dig med den moms, du unddrager at betale ved ikke at købe rødderne hos grønthandleren. Den bliver ikke nem, Lidegaard!

Og hvad med de mennesker, som kvitter smøgerne og dermed unddrager sig enorme statsafgifter - hvordan skal deres statsstøtte mindskes? Uha, den er ikke sjov.

 

Som I med garanti kan gennemskue, må solceller absolut være den allersmukkeste form for ‘besparelse’ - også set med statens øjne - idet staten her får broderparten af strømproduktionen fra solceller fuldt betalt - ganske modsat ovennævnte tilfælde, som er deciderede, blivende tab. Så kære Martin Lidegaard, solceller er i virkeligheden en indbringende forretning for staten! - Den vil til gengæld være nem af forklare til dansken.

 

Videre... Hvis vi så gennem Lidegaards foreløbige udmeldelser fornemmer, at der nødvendigvis må komme en formindskelse af statsstøtten (som altså ikke er en statsstøtte) vil det betyde, at et særdeles velkendt stunt fra danske politikeres simple værktøjskasse, nemlig en afgift, vil blive taget i anvendelse. Og hvis vi forudsiger, at afgiften (på den ene eller anden måde) skal pålægges de kWh, du gratis har lagt på elnettet og som du, indtil videre, gratis har kunnet hente ned, så vil det svare til en dobbelt-afgift (!) qua det faktum, at staten allerede en gang har fået fuld afgiftsdækning for strømmen. Hmmm. Men det værste er vel, at det vil betyde lighedstegn med afgift på vedvarende energi, hvilket er (var?) utænkeligt og stik imod alle regeringsplaner. En vis herre mente, at man har en holdning til man tager en anden...  Det bliver en svedig tur på talerstolen, Herr Energiminister, når det her skal udbredes til dansken.

 

Det bliver interessant at se, hvordan den nye ordning bliver skruet sammen. Men undlad at anvende ordet statsstøtte, da den ikke er eksisterende og blot forvansker billedet af solenergi. 

 

Lad os liberalisere solenergi og hylde det frie initiativ. Se på Tyskland, hvor du kan sidde i din lejlighed og leje taget på bondemandens lade, montere solcelleanlæg efter behov og ønske, og lade afregning ske gennem en simpel bimåler. 

Lad os få mulighed for, som private, at gå sammen i ‘solcelle-andelsforeninger’, hvor vi sammen, som private andelshavere, fylder en mark med solceller, så stordrift bliver fælleseje efter ‘jeg-vil-gerne-være-med’ princippet (= billigere W-pris og meget bedre for elnettet). Uhyre interessant her i Udkantsdanmark.

Lad os fjerne den tåbelige og håbløst forældede 6 kW regel, som kun tjener til forvirring.

Lad folk producere den strøm, de har brug for, det giver god mening.

Lad os være glade for, at dansken har set lyset - til gavn for både statskasse og miljø.

Lad os være tilfredse med, at der kommer mange nye arbejdspladser.

 

Nyt: 11.9.2012. DR Nyheder har idag et indslag omkring solceller, og det overordnede 'problem' er, at det tilsyneladende er for god en forretning at få monteret solcelleanlæg.
Se www.dr.dk/Nyheder/Penge/2012/05/31/225259.htm, hvor der bl.a. er udtalelser fra Klima- og Energiminister Martin Lidegaard. Der forventes i år at være opstillet 25.000 solcelleanlæg i Danmark og det vil svare til ca. 200 mW ren solstrøm. Den gode Lidegaard bedyrer dog, at et indgreb ikke vil ramme husejere, der allerede har fået installeret solcelleanlæg. 

Men problematikken om, at man som solcelleejer ikke betaler afgifter af egenproduceret strøm, er en meget vanskelig sag at takle - og få forklaret danskerne. Eneste form for 'tilskud', der reelt er tale om, er, at man kan hente den strøm, der en gang er produceret på ens anlæg, ned fra elnettet igen, kvit og frit - og uden at betale de normale (og ekstremt høje) afgifter på ca. 1,37 kr. pr kWh, der ellers ville løbe på. Men: strømmen er jo produceret og sendt ud på elnettet, og er selvfølgelig også brugt (købt) af andre brugere - og dermed er der kommet provenu ind i kassen. Den er svær! Hensigten fra regeringen om at opnå deres kort- og langsigtede VE-mål kan være i fare, hvis der bliver pillet ved en god ordning. 

 

Nyt: 24.7.2012. Der er pt leveringstid på Delta Solivia inverterne og det giver nogle forsinkelser i at få færdiggjort anlæggene. Vi monterer anlæggene og vil så komme og eftermontere inverterne, når de igen er på lager.

De kommende containere med hhv. 250W black og 195W black moduler skulle være på lager igen i slutningen af august, og ikke som tidligere udmeldt i starten af august. Fremover vil vores sortiment af moduler således blive: 250W black, 195W black og 200W alu. Vi skifter til 200W alu i stedet for de effektive 190W, da de nu ser ud til at yde ligeså godt ift deres nominelle effekt. De nye 200W moduler er også 'plus' moduler, dvs de alle er med 0-3% effekt. 

Det danske 'sommervejr' har også drillet os i stor stil. Når det regner bliver tagene glatte som brun sæbe, og det betyder at montørerne holder sig på jorden, det er simpelthen for farligt at gå på tagene. Derfor forsinkelser her, men det håber vi der er forståelse for.

Og når vi snakker om det danske sommervejr, så ser det ud til, at der bliver en del færre solskinstimer i år end på et normalt solår. Juni skulle iflg. DMI have ca. 20% færre solskinstimer, og juli ser som bekendt heller ikke for godt ud. Det vil sætte sit præg i negativ retning på jeres årlige produktion på anlæggene, men vejrguderne har vi ikke styr på.

Nyt: 4.1.2012. Nu kom det endelig frem, at man ikke mister dagpenge i tilfælde af ledighed, hvis man har solcelleanlæg - se hele svaret her:   http://www.ft.dk/samling/20111/spoergsmaal/s1345/svar/846276/1062032/index.htm